Έναρξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων με Τίτλο «Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής για την 3η ηλικία» – Κατάταξη Επιτυχόντων

Έναρξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων με Τίτλο «Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής για την 3η ηλικία» – Κατάταξη Επιτυχόντων

Leave a Comment