Δικαιολογητικά για ανανέωση αδειών κοινοχρήστου χώρου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Δικαιολογητικά

Ανανέωση αδειών
Νομολογία