Αριθμός Απόφασης 353/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»  

Leave a Comment