Αριθμός Απόφασης 355/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.:  «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Πεζόδρομο Πυλαρινού και Εθν. Αντίστασης για εκδήλωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών»

Leave a Comment