Αριθμός Απόφασης 359/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 3ο Η.Δ.: «Συναίνεση του Δήμου στην ανάκληση Προεδρικού Διατάγματος περί διαλύσεως του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄Ιστορικό λαογραφικό Μουσείου Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη΄΄ και περί αναδρομικής αναβίωσης της νομικής του προσωπικότητας»

Leave a Comment