Αριθμός Απόφασης 364/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 8ο Η.Δ.: «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης επί της οδού Αισώπου με αρ. 8 στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα της πόλης της Κορίνθου»

Leave a Comment