Αριθμός Απόφασης 365/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 9ο Η.Δ.: «Χορήγηση άδειας έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΑΣ Ο.Ε. στην περιοχή <> Δ.Κ. Κορίνθου»

Leave a Comment