Αριθμός Απόφασης 383/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 28ο Η.Δ.: «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Πεζόδρομο Πυλαρινού και Εθν. Αντίστασης για πολιτιστική εκδήλωση»

Leave a Comment