Αριθμός Απόφασης 384/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 29ο Η.Δ.: «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο Κολοκοτρώνη 4 (έξω από την Δημοτική Πινακοθήκη) για εκδήλωση»

Leave a Comment