Αριθμός Απόφασης 385/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 30ο Η.Δ.: «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου έξω από το Δημοτικό Θέατρο για πολιτιστική εκδήλωση»

Leave a Comment