Αριθμός Απόφασης 476/2019

Από το Πρακτικό 30/11.11.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 2ο Η.Δ.: «Δέσμευση Δήμου Κορινθίων για την χρηματοδότηση της τοποθέτησης ανελκυστήρα πλατφόρμας στο υπό ανέγερση Βρεφονηπιακό σταθμό Αθικίων, με ιδίους πόρους»

Leave a Comment