Αριθμός Απόφασης 481/2019

Από το Πρακτικό 31/25.11.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Σαμίου Ευτέρπης – ευεργέτριας –δωρήτριας του Δήμου -έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για κατάθεση στεφάνου»

Leave a Comment