Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κορινθίων

Ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων συνεχίζει επιτυχώς την λειτουργία του και  υλοποιεί προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις  Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Leave a Comment