Από το Πρακτικό 5/03-06-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 9/2020

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ…

Περισσότερα

Από το Πρακτικό 5/03-06-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 8/2020

Προέγκριση ίδρυσης ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΤΣΙΡΚΟ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, κατόπιν αίτησης της RIVA DANIELA  του ALBERTO  σε…

Περισσότερα

Από το Πρακτικό 4/25-02-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 4/2020

Προέγκριση ίδρυσης ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΤΣΙΡΚΟ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, κατόπιν αίτησης της RIVA DANIELA  του ALBERTO  σε…

Περισσότερα