Από το Πρακτικό 2/20.03.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 16/2020

Επί εισηγήσεως περί διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση (εργαστήριο παροχής υπηρεσιών συσκευασίας…

Περισσότερα

Από το Πρακτικό 2/20.03.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 15/2020

Επί εισηγήσεως περί διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου)  σε εγκατάσταση (επαγγελματικό εργαστήριο) στον οικισμό…

Περισσότερα

Από το Πρακτικό 2/20.03.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 14/2020

Επί εισηγήσεως περί διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) εγκατάστασης (συνεργείο αυτ/των) της «ΔΡΟΥΣΚΑ &…

Περισσότερα

Από το Πρακτικό 2/20.03.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 12/2020

Γνωμοδότηση περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος στο πεζοδρομημένο δίκτυο της πόλης Κορίνθου στην οδού Περιάνδρου

Περισσότερα

Από το Πρακτικό 1/10.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 9/2020

Επί εισηγήσεως περί παραχώρησης δύο αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες του Τελωνείου…

Περισσότερα