Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 και έκθεσης του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΑΕΚ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης…

Περισσότερα

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2015

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2015…

Περισσότερα

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2014

                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       …

Περισσότερα

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2013

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    …

Περισσότερα

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθίων

                                                                                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   …

Περισσότερα