Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/4/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 11-04-2019   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθμ.…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/4/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 04-04-2019   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθμ.…

Περισσότερα