Είσοδος

 

Για τον Επισκέπτη * Αξιοθέατα * Διαδρομές στην Πόλη * Τα Ψηφιδωτά
 
Αναζήτηση:
 

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

Διαύγεια

 
Τα Ψηφιδωτά της Κορίνθου

Η Κόρινθος έγινε η πρώτη πόλη στον Κόσμο που τοποθέτησε το 2010 ενυπόγραφα Ψηφιδωτά σε Πεζοδρόμια. Τα Ψηφιδωτά είναι έργα της αείμνηστης ζωγράφου Ε. Χαστούπη-Παρούση  (www.hastoupi.gr)

 

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.
);