Είσοδος

 

Για τον Επισκέπτη * Γραφεία Τουρισμού
 
Αναζήτηση:
 

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

Διαύγεια

 
Γραφεία Τουρισμού
Γραφεία Τουρισμού
 
24 ΩΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,   Τηλ. 27410-23115
  ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ,  Τηλ. 37410- 84855
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ,  Τηλ. 27410-24012
  ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ Δ.,     Τηλ. 27410-72368
  ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΤΟΥΡΣ, Τηλ. 27410-39402
  ΛΑΜΠΟΣ,   Τηλ. 27410-23000
  ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΣ,  Τηλ. 27410-27027
  ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΣ,   Τηλ.  27410-21600
  ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ,  Τηλ. 27410-25073
  ΣΙΔΝΕΙ,   Τηλ. 27410-28301
  ΣΚΛΗΡΗΣ ΤΡΑΒΕΛ,   Τηλ. 27410-20050
  ΣΟΦΟΣ Σ. ΤΕΡΖΗ Μ., Τηλ. 27410-23388
  ΔΙΟΛΚΟΣ ΤΟΥΡΣ,   Τηλ. 27410-81760

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 
Τηλ: 27430-26470
  FAX: 27430-26471

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “HATA” ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 
Τηλ: 27430-26470
  FAX: 27410-23388
 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.