Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Αποφάσεις Δ.Κ. Κορίνθου
 
Αναζήτηση:
 

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

GIS - Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Διαύγεια

 
Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
“Oριοθέτηση χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Tοπικής Κοινότητας Κατακαλίου.

 Από το πρακτικό 02/11-06-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Tοπικής  Κοινότητας Κατακαλίου του Δήμου Κορινθίων. 

  Διαβάστε περισσότερα ...

“Oριοθέτηση χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γαλατακίου.

Από το πρακτικό 05/06-06-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του ∆ήµου Κορινθίων.

 

  Διαβάστε περισσότερα ...

Καθορισμός παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων, θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου, λειτουργία χριστουγε

 Από το Πρακτικό 8/13-06-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                                      Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                               Αριθμός Απόφασης  30/2017

  Διαβάστε περισσότερα ...

Καθορισμός παραχωρούμενων χώρων, σε μικροπωλητές κατά την Θρησκευτική Εορτή – Πανηγύρι στις 28 και 2

 Από το Πρακτικό 8/13-06-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                                       Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                          Αριθμός Απόφασης  31/2017

  Διαβάστε περισσότερα ...

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του BEQIRI JUL

 Από το Πρακτικό 8/13-06-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                                     Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                                  Αριθμός Απόφασης  32/2017

  Διαβάστε περισσότερα ...

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ

 Από το Πρακτικό 6/09-05-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                                        Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                                   Αριθμός Απόφασης  29/2017

  Διαβάστε περισσότερα ...

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Μαυράκη Χριστίνα του Περικλή

 Από το Πρακτικό 6/09-05-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                        Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                         Αριθμός Απόφασης  28/2017

  Διαβάστε περισσότερα ...

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αγγέλου Δήμητρα του Κων/νου,

 Από το Πρακτικό 6/09-05-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                                      Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                                   Αριθμός Απόφασης  27/2017

  Διαβάστε περισσότερα ...

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Ιωάννη Στίκα του Βασιλείου,

 Από το Πρακτικό 6/09-05-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                                Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                           Αριθμός Απόφασης  26/2017

  Διαβάστε περισσότερα ...

Γνωμοδότηση δυνατότητας μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 130 έναντι

 Από το Πρακτικό 4/29-03-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας                                                    Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

                                                     Αριθμός Απόφασης  18/2017

  Διαβάστε περισσότερα ...
Σελίδα 1 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.