Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

GIS - Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Διαύγεια

 

Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 1
Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/11/2017

 Επί εισηγήσεως περί χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάσης ή στάθμευσης στην οδό Πυλαρινού 103 στην Κόρινθο

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 2
Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/11/2017

 Επί εισηγήσεως περί ανάκλησης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 2
Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/11/2017

 Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0604003 του Ο.Τ. 758 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 2
Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/11/2017

 Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης εταιρείας με την επωνυμία SERA IKE στην περιοχή «Κρητικά» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 2
Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/11/2017

 Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών αποβλήτων στην περιοχή «Μπούρμπερι» Εξαμιλίων της Δ.Ε. Κορίνθου

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 11
Ημ/νία Δημοσίευσης : 18/9/2017

 Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους, με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523012 στο Ο.Τ. 609 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 10
Ημ/νία Δημοσίευσης : 18/9/2017

Επί εισηγήσεως περί Τροποποιήσεως της με αριθμό 409/2016 ΑΔΣ με θέμα έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων 

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 34
Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/8/2017

 Επί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την εξασφάλιση πίστωσης για μίσθωση χώρου για στέγαση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 28
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεως περί αιτήματος Σαρρή Αντωνίου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση “Άγ. Ανδρέας” Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 40
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεως περί αιτήματος των Χρήστου και Αντριάνας Πανταζή, Λεωνίδα και Κων/νας Τσάνη που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011

  Διαβάστε περισσότερα ...

Σελίδα 1 από 21Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.