Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

GIS - Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Διαύγεια

 

Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 1
Ημ/νία Δημοσίευσης : 18/9/2017

 Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους, με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523012 στο Ο.Τ. 609 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 1
Ημ/νία Δημοσίευσης : 18/9/2017

Επί εισηγήσεως περί Τροποποιήσεως της με αριθμό 409/2016 ΑΔΣ με θέμα έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων 

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 22
Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/8/2017

 Επί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την εξασφάλιση πίστωσης για μίσθωση χώρου για στέγαση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 20
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεως περί αιτήματος Σαρρή Αντωνίου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση “Άγ. Ανδρέας” Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 21
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεως περί αιτήματος των Χρήστου και Αντριάνας Πανταζή, Λεωνίδα και Κων/νας Τσάνη που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 20
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεως περί αιτήματος των κληρονόμων Δημητρίου Μπέκου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Σολομού του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 21
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεως περί αιτήματος Βασιλείου Χουρζανάνογλου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρή Δ.Κ. Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 19
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεως περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 15
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεων περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 17
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/6/2017

 Επί εισηγήσεων περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Διαβάστε περισσότερα ...

Σελίδα 1 από 21Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.