Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

Διαύγεια

Προκηρύξεις

Γραμμένο από :SuperUser Account
Εμφανίσεις: 0
Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη 45475/27-12-2018 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων»
Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018

 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 468.581,12€

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 52
Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018

 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 468.581,12

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018

 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 943.546,17€

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 9
Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018

 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 943.546,17€

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018

 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 133.424,00Διαβάστε περισσότερα ...Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 19
Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018

 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 133.424,00Διαβάστε περισσότερα ...Γραμμένο από :Administrator Account
Εμφανίσεις: 0
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/12/2018

 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (επαναληπτικός διαγωνισμός) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 161.200,00€

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 15
Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/12/2018

 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (επαναληπτικός διαγωνισμός) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 161.200,00€

  Διαβάστε περισσότερα ...

Σελίδα 1 από 103Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.
);