Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

Διαύγεια

Προκηρύξεις

Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/8/2019

 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – επαναληπτικός διαγωνισμός για τα τμήματα 13, 14, 15 και 24, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 884.958,00€

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 16
Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/8/2019

 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – επαναληπτικός διαγωνισμός για τα τμήματα 13, 14, 15 και 24, δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 884.958,00€

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/8/2019

 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 443.495,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 7
Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/8/2019

 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 443.495,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :SuperUser Account
Εμφανίσεις: 0
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ.ΛΕΧΑΙΟΥ
Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/8/2019


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 52
Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/7/2019

 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 223.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :SuperUser Account
Εμφανίσεις: 127
Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/7/2019


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/7/2019

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τα είδη της Ομάδας 1Α - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ δημοπρατούμενου

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :SuperUser Account
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/7/2019


Γραμμένο από :Venetia Kotsalou
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/7/2019

Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τα είδη της Ομάδας 1Α - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, της ΟΜΑΔΑΣ 1 – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ δημοπρατούμενου   Διαβάστε περισσότερα ...


Σελίδα 1 από 116Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.
);