Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

Διαύγεια

Προκηρύξεις

Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 21
Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/4/2019

 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 566.045,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/4/2019

 Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ δημοπρατούμενου   Διαβάστε περισσότερα ...Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 13
Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/4/2019

 Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ δημοπρατούμενουΔιαβάστε περισσότερα ...Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 15
Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

 Τεύχη δημοπράτσης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 8
Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...


Γραμμένο από :Irini Choursala
Εμφανίσεις: 0
Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

 Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Διαβάστε περισσότερα ...

Σελίδα 1 από 108Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.
);