Είσοδος

 

Ο Δήμος * Ενημέρωση * Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
 
Αναζήτηση:

Φωτογραφικό αρχείο της πόλης μας

Αξιοθέατα

Χάρτης Κορίνθου

Πληροοφορίες για τα ΚΕΠ του Δήμου

Πληροφορίες για τα Σχολεία του Δήμου

Εφημερεύοντα φαρμακεία στην Κόρινθο

GIS - Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Διαύγεια

Προκηρύξεις

Διευκρίνιση επί της 42717/22-09-17 Διακήρυξης "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧ. ΕΦΑΡΜ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ"

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/10/2017
Στην σελίδα 4 της διακήρυξης και συγκεκριμένα, στην ενότητα της τεχνικής προσφοράς αναφέρεται
«για το χρόνο παράδοσης, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες»

είναι εκ παραδρομής ΛΑΘΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ, το σωστό είναι:

«το χρόνο έναρξης παροχής υπηρεσιών, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες»
(δηλαδή σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο ανάδοχος και δεν αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μέσα σε 40 μέρες να μπορούν να ξεκινήσουν αν χρειαστεί κάποιες διαδικασίες από την πλευρά του Δήμου).

Οπότε παρακαλώ, να συμπεριληφθεί η ορθή διατύπωση «το χρόνο έναρξης παροχής υπηρεσιών, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες».

 

Σπύρος Παπαδάς
Τμήμα Πληροφορικής
Δήμου Κορινθίων


Επιστροφή
Διευκρίνιση επί της 42717/22-09-17 Διακήρυξης "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧ. ΕΦΑΡΜ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ"

 

Written By: SuperUser Account
Number of Views: 43

 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών    Ευρωπαική Ένωση ΚΠΣ    Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης   ΕΣΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΣΠΑ.