Δικαιολογητικά και οδηγίες για Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Άδεια κέντρου διασκέδασης

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κέντρου διασκέδασης
Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας κέντρου διασκέδασης

Άδεια παιδότοπου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας παιδότοπου
Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας παιδότοπου

Άδεια προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε μικτό κατάστημα

Άδεια κολυμβητικής δεξαμενής

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κολυμβητικής δεξαμενής
Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (που δεν αφορά τουριστικά καταλύματα)
Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (που αφορά τουριστικά καταλύματα)

Άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένου επ΄ αμοιβή προσώπου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένου επ' αμοιβή προσώπου

Άδεια παραστάσεων

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων
Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων

Άδεια καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων - ποδηλάτων

Άδεια ωδείου

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ωδείου

Άδεια ψυχαγωγικών παιδειών

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ψυχαγωγικών παιδειών