Έναρξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων με Τίτλο “Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής για την 3η ηλικία” – Κατάταξη Επιτυχόντων

Έναρξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων με Τίτλο “Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής για την 3η ηλικία” – Κατάταξη Επιτυχόντων