Έντυπα σχετικά με την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε έντυπα σχετικά με την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, όπως μας απεστάλησαν από την ανάδοχη κοινοπραξία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»:
Δήλωση    και

Leave a Comment