Τμήμα Προσωπικού

Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ
Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Περιγραφή Διαδικασίας Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση από Συμβολαιογράφο
 2. Συμβόλαια, τίτλοι ιδιοκτησίας
 3. Για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, πρόσφατος και εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ
 4. Δελτίο ταυτότητας
 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Αίτηση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (pdf)
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (pdf)
Άδεια για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Περιγραφή Διαδικασίας Άδεια για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση στο τμήμα εσόδων
 2. Πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων
 3. Τοπογραφικό σε ειδικές περιπτώσεις
 4. Δελτίο Ταυτότητας
 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Βεβαίωση για δημοτικά τέλη-ΤΑΠ
Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Περιγραφή Διαδικασίας Βεβαίωση για Δημοτικά τέλη - ΤΑΠ
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Οικοδομική Άδεια
 2. Κατόψεις ή πίνακας οριζόντιας ιδιοκτησίας
 3. Άδεια ηλεκτρολόγου
 4. Δελτίο ταυτότητας
 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων
Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Περιγραφή Διαδικασίας Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων
Λίστα Δικαιολογητικών Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.
Αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη
Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Περιγραφή Διαδικασίας Αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Συμβολαίου
 3. Δελτίο ταυτότητας
 4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Αίτηση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση (pdf)