Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής λαϊκής Συνοικισμού την Τρίτη 24.03.20

Σας γνωρίζουμε οτι η λαϊκή αγορά Ιωνίας (Συνοικισμού) θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 από 06:00 έως 13:30 καθώς η ημέρα λειτουργίας της συμπίπτει με αργία (Κανονισμός 409/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 314/2017, ΑΡΘΡΟ 3, παρ.1 και 3) . Μέχρι και τις 31.03.2020 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ η πώληση τροφίμων σε όλες τις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κορινθίων  (ΚΑΔ 4789) ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ επίσης τα χαρτικά , τα είδη καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας. ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα βιομηχανικά είδη, τα πλαστικά και τα είδη ένδυσης και υπόδησης   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ