Ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου στο δήμο Κορινθίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
_______________

O Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του, δημιουργεί Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.)

⏭️ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ:
Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων. Αποτελεί μοχλό για την ισορροπημένη ανάπτυξη του Δήμου μας.

⏭️ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ ΑΑΠ 255/2013 και ΦΕΚ 568Δ/2021), ως περιοχή ανάπτυξης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ορίζεται η περιοχή Νότια της Εθνικής οδού και πλησίον του Πεδίου Βολής, συνολικής έκτασης 2.000 στρεμμάτων.

⏭️⏭️ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ:
• Βιομηχανία-Βιοτεχνία-Επαγγελματικά Εργαστήρια
• Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
• Αποθήκες-Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
• Κτιριακές εγκαταστάσεις
• Επιχειρηματικές δραστηριότητες δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
• Ερευνητικά Κέντρα, Εργαστήρια, Σχολές Τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
• Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
• Παραρτήματα ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
• Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας

⏭️ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
Πολεοδομικά:
 Υψηλότεροι όροι δόμησης σε σχέση με τους όρους δόμησης των εκτός Επιχειρηματικών Πάρκων περιοχών

Οικονομικά:
 Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου κατά την αγοραπωλησία έκτασης ακινήτου εντός του Ε.Π.
 Μειωμένα δικαιώματα συμβολαιογράφου και Υποθηκοφυλακείου
; Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για την υπεραξία από την εκποίηση ακινήτων και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης επιχείρησης στο Ε.Π.

Διοικητικά :
 Λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις:
 Απαλλαγή από έκδοση άδειας εγκατάστασης
 Απαλλαγή από άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων
 Απαλλαγή από διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

⏭️ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή του Επιχειρηματικού Πάρκου και ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.» ως φορέα ωρίμανσης της υλοποίησης του έργου.

⏭️ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Για την ενημέρωση σας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.» στα τηλέφωνα 2741181376, κος Καραϊσκος Ιωάννης και 2741181377, κα Κουτσοδήμου Σταυρούλα.

#Δημος_Κορινθίων #Δημόπρακτος #Επιχειρηματικό_πάρκο