Αναβολή εκδηλώσεων για την ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου ως πρώτης πρωτεύουσας της νεότερης Ελλάδας

Ο Δήμος Κορινθίων, δεδομένης της ιδιαιτέρως επιβαρυμένης επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και σταθερά προσανατολισμένος στην διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας, προχωρά στην ακύρωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του στην Αρχαία Κόρινθο, για την ανάδειξη της ως πρώτης πρωτεύουσας της νεότερης Ελλάδας, όπως αυτές είχαν καθοριστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2022.  Η απαρέγκλιτη τήρηση των νέων μέτρων που η  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ 6290/29-12-21 τεύχος β) ορίζει, αποτελεί καθήκον και υποχρέωση μας.

Οι εκδηλώσεις, εφόσον αυτό επιτραπεί από τις εξελίξεις, τις κυβερνητικές αποφάσεις και οδηγίες, θα υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.