Ανακοίνωση για την λειτουργία του Δήμου

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08-05-2020  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 1, παρ. 4, υπενθυμίζεται εκ νέου ότι το εξυπηρετούμενο κοινό- οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση πολιτών. (Σχετική και η ΚΥΑ, Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10-05-2020, άρθρο 8, ΦΕΚ 1780/Β/10-05-2020.   Ακολουθούν τα τηλέφωνα των υπηρεσιών: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 27413 61080  Δημοτολόγιο: 27413-61029, 27413 61035, 27413 61059 / p.sourtzidi@korinthos.gr  Ληξιαρχείο: 27413 61054 / n.charitou@korinthos.gr   Πρωτόκολλο: 27413 61074, 27413 61039, 27413 61043 / protokollo@korinthos.gr, a.soukouli@korinthos.gr   ΔΕΥΑ Κορίνθου: 27410 24444 / info@deyakor.gr   Τεχνικές Υπηρεσίες: 2741362801, 2741362807 / Fax : 2741362830 / i.karaiskos@korinthos.gr Πολεοδομία: 2741362800, 2741362824, Fax: 2741362820 / n.gezerli@korinthos.gr  Τμήμα Εσόδων: 61048, 61066, 61030, 61067 / p.sandraveli@korinthos.gr  Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής: 27410 25717 /kkpdimkor@gmail.com Ταμειακή Υπηρεσία: 27413 61010, 27413 61014 / c.stathopoulou@korinthos.gr   Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών : 27413 61008 / m.pitsa@korinthos.gr   Τμήμα Κοινωνικής προστασίας: 27413 62114,62112-62117 / Fax: 27413 62118 a.spiropoulou@korinthos.gr  Διεύθυνση καθαριότητας και Ανακύκλωσης: 27410 27004, 27410 74100 / 27413 62833 , ΚΕΠ: 27413 63503, 27413 63500, 27413 63501, 2741363555 / e.papathanasiou@korinthos.gr , n.korinthias@kep.gov.gr Τμήμα Εμπορίου: 27413 62805 / d.lygakis@korinthos.gr Αυτεπιστασία – καθημερινότητα : 2741362837, Τμήμα Πρασίνου: 27413 62843 / vg.dimopoulos@korinthos.gr  Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης: 27413 62806 / g.christopoulou@korinthos.gr Διεύθυνση Προσωπικού: 27413 61031 m.barbarousi@korinthos.gr  ΚΕΠΑΠ: 27410 20109 / kepapkor@gmail.com   ΔΑΕΚ: 27410 20338 / daek@korinthos.gr  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: 27410 22639 / limtkor@otenet.gr   Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου: 27413 61003 & 27413 61068 / e.deli@korinthos.gr  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: 27413 61021 / Fax: 27413 61038 / i.choursala@korinthos.gr  Γραφείο Δημάρχου: 27413 61001, 27413 61041 / Fax: 27413 61044 / info@korinthos.gr  Γενικός Γραμματέας: 27413 61069,  n.spiliopoulos@korinthos.gr  Γραφείο Τύπου: 27413-61045 grafeiotypou@korinthos.gr Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.     Κόρινθος 11/05/2020  

Leave a Comment