Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ έτους 2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα  ΟΚΤΩΒΡΙΟ έτους 2021.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Αίτησης,  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: aitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων.

 
H  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από  08 Οκτωβρίου 2021 έως και 13 Οκτωβρίου 2021 και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Leave a Comment