Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

  Ανακοινώνεται πως εκδόθηκε η  υποβολής προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των νέων προτάσεων είναι

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  14/04/2021 - ώρα  13:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  18/06/2021 - ώρα 15:00.

 

Leave a Comment