Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»

Για να δείτε την Ανακοίνωση, πατήστε
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για να δείτε την Περίληψη της Ανακοίνωσης, πατήστε
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Για δείτε το Παράρτημα, πατήστε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Για να κατεβάσετε το Έντυπο της Αίτησης, πατήστε
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Leave a Comment