Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, που εδρεύει στον Δήμο Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Για να δείτε  το Παράρτημα της Ανακοίνωσης, πατήστε εδώ

Για να δείτε την περίληψη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Αίτησης ΤΕ, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Αίτησης ΔΕ-ΥΕ, πατήστε εδώ

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά (kkpdimkor@gmail.com)  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση :
ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” Αδειμάντου 22 (εντός ΣΤ’ ΚΑΠΗ) Τ.Κ. 20131 υπόψη κας Βοϊδήλα Γιαννούλας (τηλ. επικοιν. 2741025717)
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 10-09-2021 έως 20-09-2021 και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Leave a Comment