Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

υπόψη κας Μπαρμπαρούση Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413-61031, 27413-61081, 27413-61062, 27413-61097, 27413-61025).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζομένες ημερολογιακά) και αρχίζει από 20-10-2023 έως και 30-10-2023.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]