ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 
Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 36587/10-6- 2021 (ΦΕΚ 2476 τ. Β’) οι λαϊκές αγορές του Δήμου Κορινθίων από την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και εφεξής θα λειτουργούν ως εξής:
Η Λαϊκή Αγορά Κορίνθου από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 θα λειτουργεί στον θερινό χώρο , στην Οδό Κολιάτσου με επέκταση στην άνοδο και στην οδό Στεφάνου.
Οι λοιπές Λαϊκές Αγορές του Δήμου θα λειτουργούν σε επέκταση των καθορισμένων χώρων, χειμερινών – θερινών . Όλες οι επεκτάσεις θα ισχύουν για όσο καιρό επιβάλλονται, για υγειονομικούς λόγους μεγαλύτερες αποστάσεις από τις προβλεπόμενες.
▶Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται στο 1 μέτρο με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
▶Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για πωλητές και καταναλωτές.
▶Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των καταναλωτών στην Λαϊκή .
▶Πραγματοποίηση αυτοδιαγωνιστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζομένους στην αγορά.
Πωλητές και καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς ,
 
Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις δύναται να επιφέρει από τη Γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ

Leave a Comment