Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/3/2019
Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08 € (συμπ/νου Φ.Π.Α) Περισσότερα

Leave a Comment