Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας

Αναλυτική Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειαςΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   Διακήρυξη

Leave a Comment