Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπηρεσίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/12/2018
 Αναλυτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Διακήρυξη

Leave a Comment