Δικαιολογητικά για ανανέωση αδειών κοινοχρήστου χώρου

Τμήμα Εσόδων

Κολιάτσου 32 201 31 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2741 3 61076

Δικαιολογητικά

Ανανέωση αδειών
Νομολογία