ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)

450.000,0 29/4/2008 12/5/2008 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ Δημοτικοί Πόροι Δημοπρασία ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Leave a Comment