Απάντηση Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου στην ανοιχτή επιστολή των 90 πολιτών

Αγαπητοί δημότες

Η απάντηση για το ζήτημα που θέτετε έχει δοθεί στην διάρκεια του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων στις 17 Φεβρουαρίου, στον εκπρόσωπό σας και Δημοτικό Σύμβουλο  κ.Παναγιώτη Σπύρου. Επειδή επανέρχεστε με δημόσια και ανοιχτή επιστολή σας κάνοντας λόγο μάλιστα για «θεσμική απρέπεια» (!) του Δημάρχου επαναλαμβάνω όσα δημόσια είπα και κατεγράφησαν στην εν λόγω συνεδρίαση.

 Η αρχική αίτηση σας αφορούσε το Μνημείο του Αποστόλου Παύλου και την τοποθέτηση του στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη. Αφού σας υπενθυμίσω πως υπάρχει ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γι αυτήν την ενέργεια με την θετική μάλιστα ψήφο του εκπροσώπου σας κ.Παναγιώτη Σπύρου, σας τονίζω πως καμία αντίρρηση δεν έχω να γίνει αυτή η συζήτηση.

Η αίτηση σας αυτή μεταγενέστερα, αφού ζητήθηκε να κατατεθούν και οι υπογραφές των δημοτών που υποστηρίζουν το αίτημα στην γραμματεία του Δημοτικού συμβουλίου( όπως άλλωστε ορίζει και ο νόμος), άλλαξε αντικείμενο και πλέον θέτει συνολικά το ζήτημα της πλατείας και όχι μόνο του μνημείου.

Αυτή η συζήτηση θα γίνει στο χρόνο που πρέπει, όταν δηλαδή τελειώσουν οι δικαστικές εκκρεμότητες και οι εμπλοκές με τον εργολάβο του έργου. Νωρίτερα θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα του δήμου Κορινθίων. Θα έθετε σε κίνδυνο την παράδοση του έργου. Προστατεύω λοιπόν τους πολίτες και δεν τους απαξιώνω φροντίζοντας το έργο επιτέλους να παραδοθεί σε χρήση τους!

Οι ενστάσεις σας για τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση της πλατείας συνολικά θα έπρεπε να έχουν γίνει πριν να υπογραφεί η σύμβαση εκτέλεσης του έργου στις 24 Ιουλίου 2018! Το έργο εκτελείται επί της αρχικής μελέτης οποιαδήποτε τροποποίηση της οποίας θα οδηγούσε σε  νέες περιπέτειες και  καθυστερήσεις, αφήνοντας μια τρύπα στο κέντρο της πρωτεύουσας για πολλά χρόνια. 

 

Θα κλείσω λέγοντας σας πως ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή αποδεικνύουν στην πράξη στα 2 χρόνια διοίκησης τους  την προσήλωση στις δημοκρατικές διαδικασίες, τον διάλογο, την συνεργασία και την σύνθεση απόψεων. Με τις παρατάξεις, με τους υπαλλήλους, με τους πολίτες . Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον!

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος  Κορινθίων

  Βασίλειος Νανόπουλος

 

Leave a Comment