Αποκατάσταση ζημιών των αρδευτικών δέσεων – φραγμάτων Κάτω Άσσου και Περιγιαλίου

Με απόλυτη τεχνική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των αρδευτικών δέσεων Κάτω Άσσου και Περιγιαλίου. Και οι δύο δέσεις-φράγματα βρίσκονται στον χείμαρρο Λογγοπόταμο (γνωστότερο ως Ράχιανι) και εξυπηρετούν, αρδευτικά, πολύ μεγάλες αγροτικές περιφέρειες της ΔΕ Άσσου-Λεχαίου. 

Κατά την εκδήλωση του φαινομένου Ζορμπάς, (29/09/2018) είχαν υποστεί σοβαρότατες ζημιές.

Η αρδευτική δέση του Κάτω Άσσου είχε καταστραφεί ολοσχερώς και η δέση του Περιγιαλίου μερικώς, με αποτέλεσμα την αδυναμία άρδευσης μεγάλων αγροτικών εκτάσεων της περιοχής.

 

Εργασίες αποκατάστασης στο Περιγιάλι
Εργασίες στον Κάτω Άσσο
Κάτω Άσσος, πριν την αποκατάσταση
Κάτω Άσσος, μετά την αποκατάσταση
Εργασίες αποκατάστασης στο Περιγιάλι

Η δημοτική αρχή, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και ακούγοντας τις εισηγήσεις των αρμόδιων της περιοχής (κοινοτικά συμβούλια, αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύλλογοι, μεμονωμένοι αγρότες) μελέτησε και δημοπράτησε εργολαβία, η οποία σε σύντομο διάστημα ολοκλήρωσε την αποκατάσταση των φραγμάτων, δίνοντας μεγάλη ανακούφιση και σημαντικότατη βοήθεια στο έργο των αγροτών της εν λόγω Δ.Ε., ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το δίκαιο και αυτονόητο αίτημά τους.

 

Γιώργος Σπ. Πούρος
Αναπληρωτής Δήμαρχος Κορινθίων
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

Leave a Comment