Απολογισμός έργου 2020 21 Η εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργου Πούρου

«Συνδημότες έχοντας με απόφαση δημάρχου την πολιτική ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας καταθέτουμε σήμερα ενώπιον σας ,ενώπιον του τελικού μας κριτή που είστε εσείς, τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων μας, τι έκανε η υπηρεσία από την 1.9.20 έως και την 31.8.21.»
 
Γιώργος Πούρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
(Από τον απολογισμό της δημοτικής θητείας 2020-21 της 15.9.21)