Απολογισμός έργου 2020-21: Η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Νεκτάριου Σπηλιόπουλου

«Δεν θα αναφερθώ στα καθήκοντά μου ως Γενικός Γραμματέας που αφορούν την παρακολούθηση και τον συντονισμό της καθημερινότητας των υπηρεσιών. Θα εστιάσω σε καινοτόμες δράσεις και project στα οποία είχα την επιμέλεια, παρακολούθηση και συντονισμό και για πρώτη φορά υλοποιούνται στο δήμο μας με την κατεύθυνση του Δημάρχου και την συνεργασία των Αντιδημάρχων και των υπηρεσιών.»
Νεκτάριος Σπηλιόπουλος – Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορινθίων
 
(Από τον απολογισμό της δημοτικής θητείας 2020-21 της 15.9.21)

Leave a Comment