ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2020

Από το Πρακτικό  της  5/2020  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Αρχαίας  Κορίνθου

Θέμα: «Συντήρηση οδικού δικτύου στην περιοχή «ΠΟΥΡΝΕΡΙ» της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment