ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2020

Από το Πρακτικό  της  5/2020  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Αρχαίας  Κορίνθου

Θέμα: «Έγκριση εισόδου – εξόδου εγκατάστασης της εταιρείας ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Βάλτος» Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment