Απόφαση αριθμ. 13/112/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/4/2019
 Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638006, που βρίσκεται στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Πρακτικού 13

Leave a Comment