Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 1/2021, Γνωμοδότηση περί αιτούμενης έγκρισης εισόδου – εξόδου βιομηχανικής μονάδας της εταιρείας HELM ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε εντός σχεδίου περιοχή “σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 1/2021, Γνωμοδότηση περί αιτούμενης έγκρισης εισόδου – εξόδου βιομηχανικής μονάδας της εταιρείας HELM ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε εντός σχεδίου περιοχή “σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Leave a Comment